Tjänster

TJÄNSTER

WEBBPRODUKTION

En webbproduktion börjar med att vi arbetar efter ett koncept och en målsättning vilket i sin tur leder vidare till en webbdesign.

Vi hjälper er för bästa pris och funktioner.
WEBBDESIGN

När det gäller webbdesign handlar det om att illustrera funktioner och att hjälpa kunderna att förstå företagets erbjudande. Webbdesign är kommunikation.

Design för webben handlar om att grafiskt paketera och kommunicera budskap som avsändaren (ert företag) vill förmedla till mottagaren (era kunder).

En webbdesign som är ren, lättläst och lättnavigerad kan vara skillnaden som gör att ni får behålla besökaren på er webbplats.

Vi anpassar webbdesignen efter den målgrupp ert företag vänder sig till och det syfte ni har med webbsidan. Vi tar fram en webbdesign som passar er profil och som gör att era besökare hittar informationen de söker på er sida.